Offert Arborist

Vi jobbar över hela Sverige

Få hjälp av en arborist.

Trädfällning består inte enbart av att fälla träd med markfällning eller Trädfällning är ett mer omfattande arbete och yrke än så och de med gedigen kunskap inom trädvård, trädunderhåll och plantering av träd kallas för arborist. Vi på Trädgårdsproffsen har arborister över hela Sverige som kan ge dig kostnadsfri offert och pris på trädfällning samt olika typer av trädvård. Hör av dig till oss redan idag för att inom 48 timmar få hjälp av en arborist!

Arborist.

En arborist förstår trädens behov av omsorg och arboristers utbildning gör att de är utrustade för att utföra det som krävs för trädfällning eller trädens överlevnad. När en arborist kommer ut till dig kommer arboristen att tänka igenom trädens situation och rekommendera dig vad du behöver för specifik hjälp med trädet samt vilka krav som krävs för att jobbet ska bli rätt utfört. Att låta en arborist ombesörja trädet och att investera i trädvård leder till att du sparar stora summor pengar och besvär i längden med dina träd.

Välmående träd som är omhändertagna av en arborist ger din tomt och fastighet en större trygghet men ökar också värdet på fastigheten. Förutom att en arborist förebygger att en olycka sker där träden är iblandade så ger arboristen träden bästa förutsättningar att klara miljön. Allt för många tomter rymmer vanvårdade träd vilket i längden blir kostsamt när det blir omfattande trädfällning. 

All beskärning och omsorg av träd eller trädfällning skall utföras av en arborist för att få det bästa resultatet. När det kommer till större träd är arbetet ofta riskfyllt. Alla våra arborister som vi samarbetar med har stor vana, försäkringar och certifieringar för att fälla riskfyllda träd, träd på tomt, träd invid fastighet eller fristående träd. De gör trädfällning med markfällning eller sektionsfällning.

Trädgårdsproffsen har ett gediget branschnätverk av arborister som ger ökad kvalitet vilket innebär att:

 • Alla våra arborister certifierade och försäkrade
 • våra arborister har lång erfarenhet och bred kompetens av att arbeta med träd i Sverige
 • vi garanterar att alltid ge ett marknadsmässigt pris för det du vill ha utfört av en arborist

Certfierade arborister.

Hos Trädgårdsproffsens har vi alltid enbar certifierade arborister som har en högre kunskapsnivå inom trädvård och trädfällning. Deras gedigna yrkeserfarenhet inom trädvård omfattar en examen avklarad från the International Society of Arboriculture (ISA) och/eller the European Arboricultural Council (EAC) vilket gör att de kan titulera sig ”certifierad arborist”. Alla arborister måste kontinuerligt uppdatera sina kunskaper för att behålla sin certifiering. 

De måste även jobba utefter de etiska föreskrifter som gäller inom ISA vilket vi på Trädgårdsproffsen är väldigt noga med. Därför har vi alltid certifierade arborister som är mycket pålästa och uppdaterada gällande de senaste rönen, föreskrifterna och teknikerna inom arborikultur.

Trädgårdsproffsen har flertalet ISA-certiferade arborister som genomgår sin utbildning i helt frivilligt syfte för att uppnå de högsta kunskaperna om trädvård. ISA-certiferingen finansieras helt av dem själva eller de företag som de arbetar för. 

Alla de kandidater som vill bli ISA-certifierade söker på egen hand eller via företag till ISA: the International Society of Arboriculture. Organsiationen ISA och dess administration sköts i USA. ISA är den största organisationen i världen inom trädvård och således den mest tongivande världen över gällande trädvårdsindustrin och alla dess yrkesverksamma. En ISA-certifiering påvisar att arboristen demonstrerat både professionalism, högre utbildning och hängivenhet till yrket som arborist.

De tjänster som en arborist utför?.

Arboristen avgör vilken beskärning som är mest lämplig för att förbättra eller bibehålla trädets hälsa, säkerheten kring det eller dess visuella utseende. För att uppnå detta använder arboristen följande utförande och tekniker:

 • De grenar som korsar och stöter mot varandra tas bort.
 • Finns det större trädgrenar som inkräktar på elledningar, tak, husfasader, skorstenar, takrännor, fönster eller som utgör hinder på gång- eller bilvägar tas de bort.
 • Alla de döda eller svaga större trädgrenar utgör fara eller har börjat ruttna avlägnas.
 • Finns det döda eller insektsdrabbade trädgrenar tas de bort.
 • Träd som vid storm skulle kunna vara en risk reduceras.
 • Allmän vård, underhåll och förbättring av yngre träd.
 • För att få bättre ljustillströmning i trädgård eller allämn plats görs ett förtunnande eller avlägsnande av grenar.
 • Översikt av ett förbättrande och utveckling av trädets kontur och form.

Trädfällning.

En arborist har alltid trädets levande i första åtanke. Men om fallet är så att det är sista utvägen att fälla trädet pga rådande omständigheter så finns det några parametrar att ta i beaktande. Arboristen gör alltid en okulär bedömning av huruvida trädas bör fällas ej. 

Arboristen handlar därefter utefter sin expertis och använder lämplig utrustning för att på ett säkert sätt kunna fälla trädet eller träden. En trädfällning rekommenderas av arboristen då trädet:

 • börjat vissna och är döende
 • är en direkt fara för personer, fastigheter och miljöer
 • kan vid väder och vind bli ett hinder som är omöjligt att förhindra förutom beskärning eller fällning
 • skadar andra träd i sin närhet
 • nytt träd måste planteras för ekologins och miljöns skull
 • avverkning till följd av bebyggelse på marken där trädet står

Att välja rätt arborist.

Trädgårdsproffsen erbjuder alltid rätt typ av arborist, trädvårdare eller trädfällare Vi ser till så att du får arborister som håller högsta klass vilket vi har i vårt nätverk. Vi vill att du ska känna dig trygg att anlita vår tjänst. Välkommen att höra av dig till oss för priser om trädfällning av arborister.

Vad gör Trädgårdsproffsen?.

Vi hjälper dig att komma i kontakt med flera certifierade och seriösa företagare som jobbar som arborister. Vi tar in din förfrågan och tar sedan ytterligare information från dig för att säkerställa att våra partners får den informationen dem behöver för att kunna leverera enskarp offert.

Under tiden får du luta dig bakåt och invänta samtal från företag som är intresserade av att komma ut och räkna på titt jobb och lämna offert. Du väljer sedan det företaget som du tycker har lämnat bästa möjliga intryck.

När du valt företag så utför dem så klart jobbet, du har sedan möjlighet att lämna en recension om företaget för att bättra på företagets möjlighet att få mer jobb i form av bra betyg och härliga omdömen.
Markfällning

Absolut, det är inga problem alls.

Det är väldigt svårt att uppskatta ett ungefärligt pris då alla situationer är olika.

100% gratis. Du kommer få förslag från flera olika företag, du väljer sedan det företaget du tycker känns bäst.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
1Beskrivning
2Län
3Kommun
4Tjänster
5Uppgifter