Offert Avverkning

Vi jobbar över hela Sverige

Få hjälp med avverkning.

Skogsavverkning eller avverkning är de termer som används när man hugger ner skog. Det finns tre olika typer av skogsavverkning; första gallring, andra gallring och slutavverkning.

Hur fungerar avverkning?.

Första gallringen Detta utförs nrä skogen fortfarande är ganska så ung. De träd som avverkas särskiljer sig från resten av beståndet eller är skadade. Vi denna tidpunkt och steg utförs även detta moment för att säkerställa att de bästa stammarna får växa ifred. Andra gallringen Vid detta moment förfinar man den första metoden och sker när skogen växt till sig ännu mer.

Det är ett led för att uppnå god tillväxtmiljö och säkerställa att träden håller sig friska. Slutavverkningen Beroende på hur markens produktionsförmåga ser ut så sker slutavverkningen inom ett tidsspann av 45-100 år och detta då enligt skogsvårdslagen.

Under denna tid har träden fått växa till sig till den omfattning och kvalité som man eftersträvat i det två första etapperna. Nu tar man ned hela det återstående skogsbeståndet och fraktar iväg det för förädling. Man planterar nu ny skog på det avverkade skogsområdet och på så sätt hålls det ett naturligt kretslopp som medverkar till en sund skogsutveckling trots människans påverkan.

Innan skogsavverkningen påbörjas måste man säkerställa att rätt bestånd avverkas och en del träd kan behöva sparas i viltvårdande syfte.

Markfällning uppfattas oftast som den enklaste metoden gällande trädfällning men markfällning är faktiskt en av de svåraste trädfällningsmetoderna som finns. Uppfattningen är generellt att del bara handlar om att såga av trädet vid roten och sedan låta det falla till marken.

I teorin är fallet så, men i praktiken något annat. I praktiken görs det noggranna beräkningar och bedömningar på hur och var trädet ska falla. Man beräknar och bedömer den naturliga -och faktiska fallriktningen. Den naturliga fallriktningen är den riktning man förutsätter att trädet ska falla i. Det kan dock vara så att trädet är helt eller delvis dött, har någon form av röta eller andra defekter som gör att den faller i en oväntad riktning, den faktiska fallriktningen.

För att då kunna minimera riskerna krävs det god kunskap kring trädets och fällningens egenskaper. Vidare är det viktigt att se till vindriktningen och vindstyrka samt markens och trädets lutning. Hör av dig till oss för en kostnadsfri offert för markfällning!

Markfällning

Absolut, det är inga problem alls.

Det är väldigt svårt att uppskatta ett ungefärligt pris då alla situationer är olika.

100% gratis. Du kommer få förslag från flera olika företag, du väljer sedan det företaget du tycker känns bäst.