Välj typ av beskärning

Vi jobbar över hela Sverige

Få hjälp med beskärning.

Beskärning av träd delas enkelt förklarat in i två kategorier: beskärning av fruktträd för att ge mer frukt och välmående respektive beskärning av övriga träd för att behålla dem livskraftiga, välvuxna och estetiskt tilltalande i omgivningen. Fruktträden hittar vi främst i bostadshus trädgårdar eller hos yrkesodlarna som säljer frukten till grossister, butiker mfl. Känner du igen dig om vi påstår att det uppstår ett litet huvudbry när det är dags att beskära fruktträden? För visst vill man både att de ska ge rikligt med frukt samtidigt som de ska passa in i trädgårdsmiljön. Men du; det är precis det vi kan hjälpa dig med!

3540

Trädfällning
Utförda uppdrag

5623

Häckklippning
Utförda uppdrag

7850

Stenläggning
Utförda uppdrag

5312

Gräsklippning
Utförda uppdrag

Först och främst

Vad ska du tänka på vid beskärning?.

Först och främst ska man beskära trädet vid rätt tidpunkt på året vilket givetvis varierar mellan de olika trädarterna. Vidare ser man över hur mycket som ska reduceras av trädet och vilka grenar som ska kapas. Professionella redskap är viktigt och att föredra då bra och rena verktyg gör arbetet enklare och är mer skonsamt mot trädet. Äppelträd är i särklass det vanligaste trädet i en trädgård och därför också det som beskärs mest årligen. Våra trädgårdsmästare och arborister har god förståelse och kunskap för att beskärningen skall utföras på bästa sätt.

När utförs beskärningar?.

Under lång tid var det vanligt att beskärningen till största del utfördes på våren eller senvintern. Till grund låg då att trädgårdsmästarna och arboristerna inte hade så stor arbetsbeläggning under den perioden och kunde därför ägna sig åt den tidskrävande beskärningen. Idag rekommenderas och sker mycket av beskärningen under JAS-perioden (månaderna juli, augusti och september, vilket är mest gynnsamt för trädet. Under trädets första levnadsår utförs en ganska påtaglig uppbyggnadsbeskärning för att ge trädet den form man önskar.

Även om man går åt trädet hårt bör det ändå göras med varsamhet så att trädet kan rota sig ordentligt. Lämpligast period för uppbyggnadsbeskärning är under vårvintern. Under vårvintern är ju trädet inte klätt med löv och därför ser man ju trädets form.

Då kan man bestämma hur trädet ska formas och utvecklas på ett mycket enklare sätt. När man skapar en visuellt snygg och välmående trädkrona väljer man tre-fyra grenar som är lämpligt placerade runt stammen och kortar dem. De toppskott som är kraftigast och bäst placerade sparas och kortas också in ordentligt. Nästkommande år är processen som sådan att man väljer på samma sätt lämpliga grenar för att låt ytterligare en “våning” växa ut.

Tumregler gällande beskärning .

Äldre träd underhållsbeskärs för fortsatt friskt utveckling. medans yngre träd beskärs i första hand för att främja harmonisk tillväxt Det rekommenderas varmt att äldre träd beskärs under JAS-perioden eftersom trädet då läker snabbare. Under JAS-perioden så skjuter trädet heller inte så många vattenskott heller. Träd som bär stenfrukt, alltså exempelvis körsbärs -och plommonträd skall beskäras under JAS-perioden då de lätt blöder.

Så för att ge mer konkreta tips på handhavandet vid beskärningen: tänk på att i första hand reducera eller korta av grenar som stör harmonin i trädet som skavande grenar, grenar som växer inåt, för långa grenar, allt för spetsig grenvinkel, överflödiga grenar eller skadade/torra grenar. Försök att undvika att kapa grövre grenar och försök istället att ta bort flera mindre grenar. Om långa grenar som kan upplevas som stumpar lämnas kvar så finns det risk att det uppstår röta.

Det är dock viktigt att akta grenkragen ( en utbuktning runt grenens undersida) då den innehåller skyddande ämnen som förhindrar just röta. När grenen kapas eller klipps bör man lägga snittet ovanför och nära en utåtriktad gren alternativt alldeles ovanför en knopp som är utåtriktad. Att lämna fläkta eller fransiga snitt är inte att rekommendera så putsa och glätta snittet med vass och ren kniv utan att skada barken.

Trädgårdsproffsen hjälper dig att få rätt kompetens gällande beskärningen.

Vänd dig till oss när du vill ha hjälp med dina fruktträd, övriga träd, buskar, beskärning av häckar och övrig vegetation. Tack vare att vi har Sveriges största nätverk av arborister och trädvårdsexperter klarar vi av alla sorters beskärningar. Fyll i formuläret och få en kostnadsfri offert redan idag!

Beskärning

Absolut, det är inga problem alls.

Det är väldigt svårt att uppskatta ett ungefärligt pris då alla situationer är olika.

100% gratis. Du kommer få förslag från flera olika företag, du väljer sedan det företaget du tycker känns bäst.