Fördelar för ditt företag

Vi jobbar över hela Sverige

Fördelar för ditt företag.

Som samarbetspartner till Trädgårdsproffsen finns det flera fördelar. Vi har lyssnat på vad branschen efterfrågar och skapat vår tjänst utefter det:

  • Alla kundförfrågningar som skickas till dig har vi pratat med över telefon för att säkerställa så att de är redo att köpa in tjänsten som krävs för att få jobbet utfört.
  • Vi är det största företaget i Sverige som är nischade mot kundförfrågningar inom trädgårdstjänster, trädfällning och markanläggning.
  • Med vår unika tjänst skapar vi rätt förutsättningar för ditt företagare med mindre konkurrens.
  • Ditt företag får endast nya kunder du aldrig haft kontakt med.
  • Ditt företag får kundförfrågningar i det geografiska område väljer att arbeta i.
  • Ditt företag får ta emot enbart den typ av kundförfrågningar som du vill utföra. 
  • Trädgårdsproffsen tar hänsyn till ditt arbetsschema och skickar det antalet kundförfrågningar per månad som du kan ta emot. 
  • Du utför alla jobbuppdrag från början till slut i ditt eget företagsnamn för att skapa en större kundkrets till ditt företag.
  • Om en kund hör av sig till oss som anlitat ditt företag tidigare skickar vi den kostnadsfritt till dig då vi anser att det är din kund.

Tusentals kundförfrågningar per år.

Vi förmedlar ca 2000-3000 kundförfrågningar per månad till våra samarbetspartners som finns över hela landet. Vi anpassar alltid vårt inflöde av kundförfrågningar utefter vad som efterfrågas av er som samarbetspartners till Trädgårdsproffsen. Eftersom vi har ett så stort inflöde täcker vi det geografiska område där våra samarbetspartners finns.

Rätt information leder till rätt beslut.

Eftersom vi validerar (säkerställer kvaliteten på kundförfrågningarna) slipper ditt företag ta emot kunder som enbart letar pris eller vill skjuta beslutet om att anlita ett företag på framtiden. Våra kundförfrågningar håller mycket hög kvalité och du kan räkna med att göra många goda affärer tillsammans med oss. När vi skickar ut en kundförfrågan till dig innehåller den information om vilken typ av jobb det rör sig om, hur omfattande arbetet är, en beskrivning av uppdraget och när kunden önskar ha arbetet utfört för att du lättare ska kunna se om det är ett arbete som passar dig. Och du kan alltid tacka nej till ett arbete utan att det kostar dig något.