De personuppgifter vi samlar in om dig / ditt företag och varför:

GDPR.

Nedan förklarar vi hur vi på Trädgårdsproffsen samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida och använder vår tjänst. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan använda dessa.
Personuppgiftsansvarig för behandlingen som anges i denna policy är Trädgårdsproffsen i Sverige AB med varumärket Trädgårdsproffsen, 559379-2061, Larochegatan 5, 211 34 Malmö. Vår tjänst erbjuder möjligheten att få ett kostnadsfritt offertförslag från en trädgårdsmästare, trädfällare eller markanläggare.

Lämna en offertförfrågan
Ta emot och skicka ut användarens offertförfrågan för att användaren ska kunna hitta en relevant trädgårdsmästare, trädfällare eller markanläggare.

Behandlingar som utförs
– Ta emot användarens offertförfrågan via Trädgårdsproffsens webbformulär
– Ta emot eller komplettera användarens offertförfrågan via telefon
– Skicka ut offertförfrågan samt kontaktuppgifter för Trädgårdsproffsens samarbetspartners
Kategorier av personuppgifter

– Namn
– Telefonnummer
– Län och kommun, eller postnummerområde
– E-postadress
– IP-adress
– Källa
– Bilder
– Beskrivning av uppdraget

Källor till dina personuppgifter
Användaren av vår tjänst uppger själv sina personuppgifter i samband med lämnande av offertförfrågan. IP-adress kan hämtas från webbläsaren och  webbservern.

Samarbetspartners tillgång till dina personuppgifter
Våra samarbetspartners som finns i ditt närområde får dina kontaktuppgifter och beskrivning av vad du vill ha hjälp med.

Laglig grund för användandet av dina kontaktuppgifter
Behandlingen av dina kontaktuppgifter och uppdragsbeskrivning är nödvändig för att fullgöra det avtal vi ingått med våra samarbetspartners.

Att invända mot behandlingen av dina kontaktuppgifter
Denna behandling av dina kontaktuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra vår överenskommelse med våra samarbetspartners och för att du skall kunna få en kostnadsfri offert. Om du motsätter dig behandlingen kommer du inte att kunna använda vår tjänst.

Lagringsperiod av dina kontaktuppgifter
Vi behåller dina personuppgifter i upp till 12 månader. Härefter kommer vi enbart behålla beskrivningen av ditt uppdrag.

Lämna en uppdragsförfrågan via Facebook eller Instagram
Via Facebook och Instagram tar vi emot och skickar ut användarens offertförfrågan till samarbetspartner för att användaren ska kunna hitta en relevant trädgårdsmästare, trädfällare eller markanläggare.

Behandlingar som utförs

– Ta emot användarens offertförfrågan via Trädgårdsproffsens Facebook och Instagram – Ta emot eller komplettera användarens offertförfrågan via telefon – Skicka ut offertförfrågan samt kontaktuppgifter till Trädgårdsproffsens samarbetspartners

Kategorier av personuppgifter

– Namn
– Telefonnummer
– Län och kommun, eller postnummerområde
– E-postadress
– Bilder
– Beskrivning av uppdraget

Källor till dina personuppgifter
Användaren av vår tjänst uppger själv sina personuppgifter i samband med lämnande av offertförfrågan.

Samarbetspartners tillgång till dina personuppgifter
Våra samarbetspartners som finns i ditt närområde får dina kontaktuppgifter och beskrivning av vad du vill ha hjälp med.

Tillgång till dina personuppgifter
Facebook eller Instagram kan få tillgång till dina kontaktuppgifter. Anslutna och kontrollerade tjänsteleverantörer kan välja att hämta kontaktuppgifterna efter att ha läst en anonymiserad version av förfrågan. Vi har avtal med dessa leverantörer som bland annat innebär att de inte får sälja vidare informationen till tredje part.

Laglig grund för användandet av dina kontaktuppgifter
Behandlingen av dina kontaktuppgifter och uppdragsbeskrivning är nödvändig för att fullgöra det avtal vi ingått med våra samarbetspartners.

Att invända mot behandlingen av dina kontaktuppgifter
Denna behandling av dina kontaktuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra vår överenskommelse med våra samarbetspartners och för att du skall kunna få en kostnadsfri offert. Om du motsätter dig behandlingen kommer du inte att kunna använda vår tjänst.

Lagringsperiod av dina kontaktuppgifter
Vi behåller dina personuppgifter i upp till 12 månader. Härefter kommer vi enbart behålla beskrivningen av ditt uppdrag.
Facebook och Instagram behåller uppgifterna i 3 månader efter att du skickat in formuläret.

Hur vi kommunicerar offertförfrågningar till samarbetspartners

– Vi skickar e-postmeddelanden med information om offertförfrågningen som inkommit till vår samarbetspartners
– Vi skickar sms med information om offertförfrågningen som inkommit till vår samarbetspartners

Kategorier av personuppgifter

– Namn
– Adress
– E-postadress
– Län, kommun, postnummerområde
– Beskrivning av offertförfrågan
– Bilder på offertförfrågan
– Fritext från meddelanden och
– Fritext från chatt på hemsidan Trädgårdsproffsen

Dina personuppgifter
Vid lämnande av offertförfrågan uppger personen sina personuppgifter och beskrivning av uppdrag. Vi kan sedan komma att komplettera offertförfrågan genom chatt eller telefonsamtal. Denna information delges sedan till våra samarbetspartners genom mail eller sms.

Laglig grund för användandet av dina kontaktuppgifter
Behandlingen av dina kontaktuppgifter och uppdragsbeskrivning är nödvändig för att fullgöra det avtal vi ingått med våra samarbetspartners.

Lagringsperiod av dina kontaktuppgifter
Vi behåller dina personuppgifter i upp till 12 månader. Härefter kommer vi enbart behålla beskrivningen av ditt uppdrag.

Kommunikationen mellan konsumenterna och Trädgårdsproffsens samarbetspartners
Kommunikationen syftar till att möjliggöra för konsumenten att få en kostnadsfri offert från vår samarbetspartner.

Tillvägagångssätt

– Vi spara meddelanden, anteckning kring inkommande telefonsamtal och chattar kopplade från konsumenten som sedan delges passande samarbetspartners.

Kategorier av personuppgifter

– Fritextinformation från meddelanden och chattfunktion samt anteckningar kring inkommande telefonsamtal.

Källor vi använder för att inhämta konsumentuppgifter
Konsumenten uppger alltid själv sina personuppgifter samt vilken typ av offertförfrågan det gäller.

Tilldelning av konsumentuppgifterna
Trädgårdsproffsens samarbetspartners får tillgång till de personuppgifter och offertförfrågan som det gäller. Kundservice på Trädgårdsproffsen har även tillgång till konsumentuppgifterna.

Laglig grund för användandet av dina kontaktuppgifter
Behandlingen av dina kontaktuppgifter och uppdragsbeskrivning är nödvändig för att fullgöra det avtal vi ingått med våra samarbetspartners.

Lagringsperiod av dina kontaktuppgifter
Vi behåller dina personuppgifter i upp till 12 månader. Härefter kommer vi enbart behålla beskrivningen av ditt uppdrag.

Kundtjänst för konsumenter och samarbetspartners
Vår kundtjänst tar emot kundtjänstärenden i form av offertförfrågningar, ekonomifrågor samt övriga frågor kring våra samarbetspartners. Vår kundtjänst har även dialogen med de offertförfrågningar som kommer från konsumenterna.

Olika form av kontakt med konsumenter och samarbetspartners

– Vi skickar eller tar emot e-postmeddelanden eller sms från konsumenten och samarbetspartnern
– Vi ringer eller tar emot telefonsamtal från konsumenten och samarbetspartnern
– Vi tar emot meddelanden och offertförfrågningar från konsumenten eller samarbetspartners via webbformulär eller chatten
– Vi gör förändringar i konsumenternas lämnade uppgifter samt uppdaterar samarbetspartnernas företagsuppgifter kontinuerligt

Dessa personuppgifter samt bolagsuppgifter inhämtas:

– Namn / Bolagsnamn
– Organisationsnummer
– Telefonnummer
– E-postadress
– Adress
– Innehåll i offertförfrågan
– Meddelanden
– Chat

Källor som används för konsumenter och samarbetspartners
Uppgifter kring konsumenterna personuppgifter lämnar de själva till oss. Företagsuppgifter får vi antingen direkt av samarbetspartnern eller genom vårt CRM-system Lime Go.

Tillgång till dessa uppgifter
De som har tillgång till dessa uppgifter är konsumenten, specifik samarbetspartner samt kundtjänst på Trädgårdsproffsen. Ingen övrig aktör har tillgång till det.

Laglig grund för användandet av konsumenternas och samarbetspartnernas kontaktuppgifter
Behandlingen av de olika kontaktuppgifter och uppdragsbeskrivning är nödvändig för att fullgöra det avtal vi ingått med våra samarbetspartners.

Lagringsperiod av konsumenternas och samarbetspartnernas kontaktuppgifter
Vi behåller konsumenternas personuppgifter i upp till 12 månader. Härefter kommer vi enbart behålla beskrivningen av ditt uppdrag.
Samarbetspartnernas uppgifter behåller vi så länge samarbetet varar och därefter upp till 36 månader.

Marknadsföring: analys och utvärdering av marknadsföringskampanjer
Vi marknadsför vår tjänst mot både konsumenter/privatpersoner samt samarbetspartners. När vi gör det så vill vi löpande analysera och utvärdera resultatet av marknadsföringen för att kunna leverera en så bra tjänst som möjligt.

Analys, utvärdering och tillvägagångssätt vid marknadsföringen

– Vi bygger målgrupper och segment med hjälp av aggregerad användarinformation beroende på om vi använder vår hemsida, Facebook, Instagram eller CRM-systemet Lime Go.
– Vi gör rikta annonser till segmenterade målgrupper.
– Vi analyserar och utvärdera löpande kvaliteten och resultaten av våra marknadsföringsaktiviteter.

Kategorier av personuppgifter

– E-postadresser
– Enhetsdata
– Besökskälla
– Onlineidentifikatorer
– Information kring samarbetspartners från Bisnode genom CRM-systemet Lime Go

Källor som personuppgifter och bolagsuppgifter inhämtas ifrån
E-post uppges av konsumenten, enhetsdata och besökskälla hämtas automatiskt från användarens enhet och onlineidentifikatorer hämtas från de marknadsförings- och analystjänster som används. Bolagsuppgifter inhämtas via samtal, e-mail och CRM-systemet Lime Go.

Tillgång till ovan uppgifter
Vi är de ända som har tillgång till alla dessa uppgifter då vi har allt internt om det inte rör sig om Facebook, Instagram eller Lime Go.

Laglig grund för användandet av konsumenternas och samarbetspartnernas kontaktuppgifter
Behandlingen av de olika kontaktuppgifter och uppdragsbeskrivning är nödvändig för att fullgöra det avtal vi ingått med våra samarbetspartners.

Invända mot behandlingen av uppgifterna
Vill du inte att vi behandlar dina uppgifter för detta ändamål kontaktar ni oss på de uppgifter som anges här nedan

Lagringsperiod av konsumenternas och samarbetspartnernas kontaktuppgifter
Vi behåller konsumenternas personuppgifter i upp till 12 månader. Härefter kommer vi enbart behålla beskrivningen av ditt uppdrag.
Samarbetspartnernas uppgifter behåller vi så länge samarbetet varar och därefter upp till 36 månader. Produktutveckling av tjänsten Trädgårdsproffsen erbjuder
Vi för ett kontinuerligt arbeta med att utveckla och anpassa vår tjänst till det bättre. Detta sker genom analys av konsumenternas beteende på vår hemsida, Facebook och Instagram. Vidare använder vi den analysen för att förbättra vår tjänst till våra samarbetspartners.

Tillvägagångssätt

– Vi gör en kontinuerlig insamling av trafikdata och trafikkällor från Trädgårdsproffsens hemsida likaså från Facebook och Instagram.
– Insamling av data på hur konsumenterna interagerar med hemsidan och använder de olika funktionerna, chat samt navigering bland undersidor med formulär.

Kategorier av personuppgifter

– Användaridentitet
– Namn
– E-postadress
– Enhetsdata
– Besökskälla

Källor som används för konsumenter och samarbetspartners
Uppgifter kring konsumenterna personuppgifter lämnar de själva till oss. Företagsuppgifter får vi antingen direkt av samarbetspartnern eller genom vårt CRM-system Lime Go.

Tillgång till ovan uppgifter
Vi är de ända som har tillgång till alla dessa uppgifter då vi har allt internt om det inte rör sig om Facebook, Instagram eller Lime Go.

Laglig grund för användandet av konsumenternas och samarbetspartnernas kontaktuppgifter
Behandlingen av de olika kontaktuppgifter och uppdragsbeskrivning är nödvändig för att fullgöra det avtal vi ingått med våra samarbetspartners.

Din rätt att invända mot behandlingen:
Om du inte vill att vi behandlar dina uppgifter för detta ändamål kan du ändra inställningarna för cookies i din webbläsare.

Lagringsperiod av konsumenternas och samarbetspartnernas kontaktuppgifter
Vi behåller konsumenternas personuppgifter i upp till 12 månader. Härefter kommer vi enbart behålla beskrivningen av ditt uppdrag.
Samarbetspartnernas uppgifter behåller vi så länge samarbetet varar och därefter upp till 36 månader.
Insamling och underhåll av nykundsbearbetning i form av samarbetspartners
Vi på Trädgårdsproffsen använder offentliga register genom Bisnode som är integrerat i vårt CRM-system Lime Go.
Vidare använder vi offentliga databaser som Google, Eniro, hitta.se mfl.

Tillvägagångssätt

– Vi tar emot inkommande samtal, mail och chattar från potentiella samarbetspartners som vi erbjuder vår tjänst.
– Vi bearbetar företagskunder aktivt (potentiella samarbetspartners) via telefonsamtal, mail och nyhetsbrev.

Kategorier av personuppgifter

– Organisationsnummer, som sammanfaller med personnummer för enskilda firmor.
– Firmatecknare
– E-postadress
– Telefonnummer
– IP-adress

Källor som används för samarbetspartners
Uppgifter kring samarbetspartnernas bolagsuppgifter och personuppgifter får vi antingen direkt av samarbetspartnern eller genom vårt CRM-system Lime Go.

Tillgång till ovan uppgifter
Vi är de ända som har tillgång till alla dessa uppgifter då vi har allt internt om det inte rör sig om Facebook, Instagram eller Lime Go.

Laglig grund för användandet av samarbetspartnernas kontakt -och bolagsuppgifter
Behandlingen av de olika kontaktuppgifter och bolagsuppgifterna är nödvändig för att fullgöra det avtal vi ingått med våra samarbetspartners.

Samarbetspartners rätt att invända mot behandlingen:
Om du inte vill att vi behandlar dina uppgifter för detta ändamål hör av dig till oss.

Lagringsperiod av samarbetspartnernas kontaktuppgifter
Samarbetspartnernas uppgifter behåller vi så länge samarbetet varar och därefter upp till 36 månader.

Såhär behandlar vi dina personuppgifter
Förutom de ovan nämnda system och leverantörer som nämnt behandlas personuppgifter och bolagsuppgifter till alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Dina rättigheter och hur dessa kan utnyttjas
Det är dina personuppgifter och du har rätt att få tillgång till dessa. Du har rätt att få rättelse eller radering av dina personuppgifterna som vi har om dig i enligt lagen. Möjligheten finns också att du kan begära att behandlingen begränsas om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig. Rätten att få vissa uppgifter i ett digitalt format eller få uppgifterna överförda till ett annat företag finns om du så önskar. Följande rättigheter har du mer i detalj nedan och du kontaktar oss om du vill nyttja dessa:

– Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig.
– Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
– Du rätt att få uppgifter raderade.
– Du har rätt till att invända mot och begränsa behandlingen om det inte går emot att du vill använda vår tjänst då det är en förutsättning. Som huvudregel kommer vi att stoppa behandlingen av dina personuppgifter, och detta gäller om syftet är direkt marknadsföring.

– Du har rätt att kopiera dina uppgifter i ett digitalt format (gäller under vissa omständigheter). Denna rätt gäller endast information som behandlas med hjälp av automatiserade metoder samt baserat på ditt samtycke eller behandlas som en del av uppfyllandet av ett avtal med dig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter du har lämnat till oss, antingen direkt genom till exempel kontaktformulär eller genererade genom din användning av våra tjänster. Du kan begära dataportabilitet genom att kontakta oss enligt anvisningarna längre ner.

Vi vill påminna dig om att det finns några undantag från de rättigheter vi har beskrivit här. Dessa undantag följer av lagstiftningen, och kan till exempel innebära att tillgång inte ges till vissa uppgifter på grund av hänsyn till andras rättigheter och friheter, eller att vissa personuppgifter inte kan raderas eftersom lagstiftning eller andra överväganden uppställer krav på lagringstid.

Datainspektionen som tillsynsmyndighet
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du som enskild anser att vi behandlar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

För svar på frågor och kontakt kring GDPR på Trädgårdsproffsens vänder ni er till:

Marknadschef Joel Frick
joel@tradgardsproffsen.se
010 – 10 10 204