img

Amilon Hem & Skog AB

Vi är ett företag som erbjuder alla tjänster inom bl.a Beskärning, Bortforsling, Trädgårdsskötsel, Häckklippning, Gräsklippning, Planteringar, Markfällning och Stubbfräsning. Välkommen att kontakta oss!

Företagsförsäkringar & certifieringar

 Godkänd för F-skatt

 Registrerad för moms

 Innehar alla försäkringar och certifieringar

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2247.260989861264!2d13.518588015626259!3d55.71921640204969!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x46538e7dbf23842d%3A0x3828cb9887a9ab88!2sMarkav%C3%A4gen%201%2C%20241%2064%20Harl%C3%B6sa!5e0!3m2!1ssv!2sse!4v1617647972314!5m2!1ssv!2sse” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy”></iframe>

There are no reviews yet.

Add a Review

Your rating