img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

JPD Entreprenad AB

Det kan finnas många anledningar till att du behöver hjälp med markarbete. Det kan röra sig antingen om markarbeten i samband med nyproduktion av en fastighet eller av löpande underhåll eller justeringar på tomten. Mark är typiskt något som är svårt att göra själv. Dels på grund av att det kräver en hög nivå av specialiserat yrkeskunnande och dels för att det ofta kräver en stor maskinpark.

När du anlitar JPD Entreprenad kan du vara säker på att vi tillsätter rätt resurs vid rätt tillfälle. Detta för att du inte bara ska få ett projekt som är rätt prissatt, utan också för att det ska utföras med högsta kvalitet i alla moment.

Välkommen till JPD Entreprenad AB

 

Markarbeten vid nyproduktion

När du bygger ett nytt hus är markarbetena extremt viktiga. Det är marken som avgör hur du kan bygga ditt hus och på vilken grund. Du kommer därför behöva ta in oss redan under projekteringen för att vi ska kunna titta på din tomt och rekommendera de metoder som är bäst lämpade till de förutsättningar som råder där. Tänk på att markjobben är en av de mer kostnadsdrivande delarna i en entreprenad.

Att ta in en skicklig och pålitlig entreprenör kommer därför göra att du kan sova bättre på nätterna i och med att du då får bättre koll på kostnaderna och kan göra en ordentlig budget.

 Ett projekt startar alltså med markjobben. Vi ser till att fixa till marken för grundläggning inklusive att vid behov till exempel spränga berg, rensa stubbar och fylla ut med eller schakta bort fyllnadsmassor. I de flesta fall avslutas också ett projekt med att vi kommer tillbaka och gör finplaneringen. Det vill säga ser till att trädgård och rabatter anläggs enligt konstens alla regler så att du ska ha ett hus att flytta in i som inte bara är trevligt på insidan, utan också utanför dörren.

 

Löpande markarbeten

Som husägare kan du också behöva kontinuerlig hjälp med markarbeten, oavsett om du har ett nytt hus eller ett äldre. Vi kan bland annat hjälpa dig med ytterligare finplaneringsjobb. Du kanske vill jämna till en del av tomten, flytta växtlighet från en del till en annan eller anlägga nya gångar i trädgården.

Det ställer vi gärna upp med. Utöver den typen av jobb kan vi också bistå med de flesta andra typer av gräv- och markjobb, som till exempel om du har behov av att dränera grunden eller göra något annat liknande underhållsarbete. Typiska sådana jobb är att lägga nya rör för avlopp, fiber eller liknande.

 

 

 

Byggnation

Vår verksamhet erbjuder dig som kund en komplett service inom entreprenad. Du kan därför anlita oss för ett helt projekt.

Dränering

Behöver du dränera ditt hus eller fastighet? Vi på JPD Entreprenad kan hjälpa dig med allt inom dränering.

Transport

Med våra tjänster inom transporter, genomför vi i stort sett allt inom mark och anläggning. Kontakta oss för en offert.

 

 

Jaroslaw Kalinowski
0720 44 45 37
info@jpdentreprenadab.se
Rörvägen 57, 136 50 Jordbro
 • Husgrund
 • Montering & Installering Betongpool
 • Montering & Installering Glasfiberpool
 • Platta på mark
 • Poolbygge
 • Poolgrävning
 • Schaktning
 • Sprängning
 • Stenläggning
 • Stockholm län
 • Totalentreprenad
 • Trädgårdsanläggning
 • Dränering

Företagsförsäkringar & certifieringar

 Godkänd för F-skatt

 Registrerad för moms

 Innehar alla försäkringar och certifieringar

There are no reviews yet.

Add a Review

Your rating