img

Tholins Träd & Mark

Vi utför traditionell och avancerad trädfällning inom hela Stockholmsområdet. Med hjälp av våra partners kan vi erbjuda helhetslösningar till både privatpersoner och företag. Som privatperson kan du självklart utnyttja RUT avdrag. Kontakta oss för offertförslag.

Företagsförsäkringar & certifieringar

  • Godkänd för F-skatt
  • Registrerad för moms
  • Innehar alla försäkringar och certifieringar

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2047.9159028820873!2d17.926274216063746!3d59.11707568158508!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x465f6f844fdca6b1%3A0xe239f1899943f33f!2sRunstens%20Byv%C3%A4g%2055%2C%20137%2094%20Gr%C3%B6dinge!5e0!3m2!1ssv!2sse!4v1616077068330!5m2!1ssv!2sse” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy”></iframe>

Traditionell trädfällning
Om det finns plats och om säkerheten kan garanteras fäller vi trädet i ett stycke. Denna metod är vanlig i skogspartier och vid röjning av ny tomtmark.

Sektionsfällning
Om trädet står nära en fastighet eller annan känslig egendom fäller vi trädet i sektioner.

Beskärning
Nästan alla träd får döda grenar som i vissa fall kan utgöra en ökad säkerhetsrisk. Det är därför viktigt att ta bort dessa vilket ger ett sundare träd.

There are no reviews yet.

Add a Review

Your rating