img

Trädgårdsmakeover i sverige AB

DET GLÖMDA RUMMET Numera är det närmast en självklarhet att städa, fixa och styla sitt hem inför en försäljning. Statistik visar att 80% av alla säljare stylar insidan och 60% tar professionell hjälp. Men av någon anledning glöms ofta utsidan bort. Helt oförklarligt – speciellt för alla som tror på kärlek vid första ögonkastet. Därför började vi för några år sedan fundera över bästa sätt att göra ordning sin trädgård för att öka värdet på fastigheten. Svaren resulterade den första TrädgårdsMakeovern 2013. Idag har vi förfinat metoderna efter feedback från 100-tals kunder och samtal med mäklare. Tillsammans med inblandade mäklare kan vi konstatera ett tydligt positivt samband mellan en TrädgårdsMakeover och försäljningspriset. Det är svårt att hitta ett enklare sätt att tjäna en smärre förmögenhet. – Ingen säljer en bil smutsig och tror att man får högst betalt.

Företagsförsäkringar & certifieringar

 Godkänd för F-skatt

 Registrerad för moms

 Innehar alla försäkringar och certifieringar

There are no reviews yet.

Add a Review

Your rating