img

Vitsippans Trädgårdsservice AB

Vi utför all typ av trädgårdsarbete såsom häckklippning, plantering, gräsklippning, röjning, avverkning, gödning, rensning m.m. Rut & Rot avdrag privatpersoner Till trädgårdsarbete som ger rätt till rutavdrag räknas bl.a: häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden. klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost. arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel. beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar. röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.

Företagsförsäkringar & certifieringar

 Godkänd för F-skatt

 Registrerad för moms

 Innehar alla försäkringar och certifieringar

There are no reviews yet.

Add a Review

Your rating