Offert Markfällning

Vi jobbar över hela Sverige

Få hjälp med markfällning.

Markfällning är den traditionella metoden när det kommer till trädfällning. När man pratar om trädfällning är det oftast denna metod som man tänker och åsyftar. Man skär/sågar alltså av trädets stam längst ner och det faller sedan till marken. Allt arbete med fällningen sker ståendes på marken och metoden fungerar för de flesta träd som inte står besvärligt eller riskfyllt till.
Kan jag göra det själv?

Hur fungerar markfällning?.

Vid en markfällning riktar man trädet med hjälp av linor eller en mekanisk trädfällriktare, även så kallad pusher, i den riktning man vill att trädet ska falla. Vid utförandet av en markfällning är det viktigt att tänka på följande om trädet skulle falla i en annan riktning än den önskade och på så vis hamna i ett annat träd. Gå inte under det hängande trädet, fäll inte det träd som håller uppe det fallna trädet eller falla andra träd mot det fallna trädet. Innan markfällningen utförs så rensar man alltid ytan kring trädet fritt från från buskar och småträd som kan vara i vägen.

Markfällning uppfattas oftast som den enklaste metoden gällande trädfällning men markfällning är faktiskt en av de svåraste trädfällningsmetoderna som finns. Uppfattningen är generellt att del bara handlar om att såga av trädet vid roten och sedan låta det falla till marken. I teorin är fallet så, men i praktiken något annat. I praktiken görs det noggranna beräkningar och bedömningar på hur och var trädet ska falla. Man beräknar och bedömer den naturliga -och faktiska fallriktningen. Den naturliga fallriktningen är den riktning man förutsätter att trädet ska falla i. Det kan dock vara så att trädet är helt eller delvis dött, har någon form av röta eller andra defekter som gör att den faller i en oväntad riktning, den faktiska fallriktningen. För att då kunna minimera riskerna krävs det god kunskap kring trädets och fällningens egenskaper. Vidare är det viktigt att se till vindriktningen och vindstyrka samt markens och trädets lutning. Hör av dig till oss för en kostnadsfri offert för markfällning!
Markfällning

Absolut, det är inga problem alls.

Det är väldigt svårt att uppskatta ett ungefärligt pris då alla situationer är olika.

100% gratis. Du kommer få förslag från flera olika företag, du väljer sedan det företaget du tycker känns bäst.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
1Beskrivning
2Län
3Kommun
4Tjänster
5Uppgifter