Offert Markutjämning

Vi jobbar över hela Sverige

Markutjämning.

Att planera marken är själva arbetet med att planera ytan och forma tomten i enlighet med framtida användningen. När man till exempel bygger ett hus så minskar utjämningen alla typer av backar och ojämnheter. Du förbättrar även tomtens visuella värde och ökar möjligheterna för senare användning. I korta drag står markutjämning för att bestämma markens höjd, indikera horisontella och lutande ytor i fältet, bestämma banans förlopp på kartan. Ur en juridisk synvinkel kräver utjämningsarbeten inte speciella tillstånd för att de skall kunna utföras, där emot måste man göra det professionellt och noggrant så att det inte påverkar närliggande tomter på något sätt som exempelvis kränkning av vattenförhållandena.

Hur går markutjämning till i praktiken?

Det första man gör är att kartlägga och utföra mätningar och när det gäller grundval så behöver man bestämma markens höjd, var högarna är och vilka delar av marken som behöver planeras. Man avgör sedan vilken överflödig mark som skall tas bort och var det är nödvändigt att fylla i luckorna.

Sen behöver man tillsätta ett team som tillhandahåller tjänster med en grävmaskin för att kunna genomföra eventuella grävningar och utjämningar som marken behöver. Markarbeten för hus är lite annorlunda jämfört med marknivån för vägar eller parkeringsplatser. Det kan givetvis utföras på många olika sätt beroende på hur tomtområdet planeras att användas. Hos Trädgårdsproffsen kan du få hjälp med ditt uppdrag och bli erbjuden mellan 2-3 till offerter för din markutjämning. Alla företag som är anslutna till Trädgårdsproffsen är utbildade och har lång erfarenhet av dessa typer av uppdrag.

Markarbeten är ofta en tidskrävande uppgift som sätter stora krav på lämpliga färdigheter. De minsta misstagen kan vara kontraproduktiva och kosta extra tid och massor av extra pengar. Därför rekommenderar vi på Trädgårdsproffsen att du anförtror dig till specialister som har lämplig utrustning och framför allt lämplig erfarenhet. Kontakta oss idag på Trädgårdsproffsen för att få konkreta prisförslag på ditt markarbete.

Vi rekommenderar även att man är mycket rädd om äldre träd och större, kanske mossa och lavklädda stenblock som finns på tomten. I många fall kan sådana inslag ge din tomt ett värdefullt utseende och de kan bli en stomme att utgå ifrån när du bygger upp din trädgård. Se till att vara klar med all planering innan du påbörjar trädgårdsrensningen och att fälla gamla träd. Träden och omgivningen bör kanske styra husets placering på tomten och inte tvärtom. Det kan vara värt att tänka på när du planerar en markutjämning och innan du startar ditt markarbete.

Tips inför ditt markarbete

  • När du fyller ut mark där sten, plattor eller annat hårt material skall läggas så är det bra att ha några mått i minnet. En gång eller en körväg bör inte ha starkare stigning än ca 1 m på en sträcka av 10 m. Varje väg och andra typer av beläggningar bör luta minst 10 cm på 2 m för att eventuellt regnvatten skall kunna rinna av ordentligt.

  • På en plan mark så bör en väg luta åt bägge sidorna. En körväg bör inte vara smalare än 2,5-3 meter och en gångväg bör hålla minst 1,2 m, så att man kan mötas två personer eller gå sida vid sida på gångvägen.

  • Om du vid en återfyllning ändrar tomtens eller en del av höjdläget så krävs ett byggnadslov.

  • Vid schaktning är det viktigt att man lägger matjorden för sig. Den kan du aldrig få för mycket av och det är ofta den jorden som kostar mest pengar.

  • Matjorden är markens översta skikt och den är oftast mörkare än de underliggande lagren och har en viss konsistens.
   Normalt är matjordslagret 10 till 30 cm.

  • Det är alltid äventyrligt att utsätta etablerade träd för förändringar av marknivå eftersom växternas rotkanaler och gångar andra maskar och markdjur gör kan ta skada.

  • Tänk på att skapa ett luftrum kring stammen så att du kommer åt att rotvattna under trädkronans grenspetsar.

Varför ska jag använda mig av Trädgårdsproffsens tjänst?

Vi har rekommenderat det tidigare – det är alltid bra att ta in fler offerter och prisförslag för att jämföra olika företag och deras priser. Det ger dig som privatperson en bättre uppfattning av vad din markutjämning kommer att kosta. Om du lämnar in ditt uppdrag till Trädgårdsproffsen så har du chans att få 2-3 offerter av lokala företag som har erfarenhet av dessa typer av markarbeten. Trädgårdsproffsen är en kostnadsfri tjänst för dig som privatperson och du väljer själv vem du vill anlita för ditt uppdrag i slutändan. Trädgårdsproffsen finns till som en service för dig som privatperson. Vi hjälper dig att få in konkreta offerter från seriösa företag, allt för att ditt markarbete skall bli så bra som möjligt.

Företag som ansluter sig till Trädgårdsproffsen är alltid certifierade och har bred kunskap inom sina områden. Det är ett par förutsättningar som behöver uppfyllas för att man skall kunna ansluta sig som partner till Trädgårdsproffsen. Du som privatperson kan med andra ord känna dig trygg med hela processen.

Hur går jag tillväga för att använda Trädgårdsproffsen?

Du börjar med att fundera ut exakt vad du behöver hjälp med och sedan fyller du i vårt formulär där du beskriver exakt vad du vill ha hjälp med samt dina kontaktuppgifter. I nästa steg blir du uppringd av en handläggare på Trädgårdsproffsen som validerar dina uppgifter och ställer ett par kontrollfrågor inför utskicket av ditt arbete.

Trädgårdsproffsen förmedlar sedan ut ditt uppdrag och företagen kan börja kontakta dig för att lämna prisförslag för markarbetet. Du väljer sedan själv vem du vill anlita för att utföra jobbet.

Vi önskar dig varmt välkommen till Trädgårdsproffsen!

Absolut, det är inga problem alls.

Det är väldigt svårt att uppskatta ett ungefärligt pris då alla situationer är olika.

100% gratis. Du kommer få förslag från flera olika företag, du väljer sedan det företaget du tycker känns bäst.