Om Oss

Om Oss på Trädgårdsproffsen.

Trädgårdsproffsen har funnits på marknaden i flera år och huvudsakligen jobbat med kunduppdrag. Vi har det största heltäckande nätverket i Sverige av trädgårdsmästare, trädfällare/arborister och markanläggare över hela landet som erbjuder alla typer av trädgårdstjänster, trädfällning, stenläggning mm.

Som samarbetspartners till oss kan vi även via vårt nätverk hjälpa dig med att hitta nya företag att samarbeta med. Våra befintliga samarbetspartners tar hjälp av vårt nätverk när de behöver en underentreprenör eller har ett projekt som man vill ta in men exempelvis saknar bemanning, maskiner eller kompetens.

Vi erbjuder även våra samarbetspartners hjälp med att hitta ny personal, utbildningar inom branschen och företagsförsäkringar. Det berättar vi gärna mer om.

Trädgårdsproffsen arbetar för branschen, med branschen!