Prissättning för trädgårdstjänster och trädfällning

Prissättning för trädgårdstjänster och trädfällning.

Det är inte alltid lätt att ha klart för sig vad det kostar med trädgårdstjänster och trädfällning. Alla Trädgårdsproffsens samarbetspartners är alltid transparenta och öppna med sin prissättning. Alla priser är marknadsmässiga och bygger alltid på hur avancerat jobbet är och hur lång tid det tar att utföra. Faktorer som spelar in när det gäller att uppskatta ett pris är bland annat material, tidsåtgång och hur avancerat jobbet är att utföra. När det kommer till trädfällning specifikt så tittar man på trädets placering, dess omkrets, höjd och tyngd samt hur avancerat och riskfyllt det är att fälla trädet.

Vi jobbar över hela Sverige

För att kunna ge ett rättvist pris.

  • Vi kommer alltid ut kostnadsfritt till dig för att avgöra vilket pris tjänsten kommer att kosta
  • När du fått en offert kostnadsfritt är det upp till dig om du vill acceptera den
  • Du får en kompetent trädgårdsmästare eller trädfällare som fullföljer arbetet utefter vad ni överenskommit

Trädgårdstjänster – prissättning

Att vilja veta vad priset blir för de tjänster man vill anlita är självklart. Dock är det sällan så att det finns en fast prislista att utgå ifrån eftersom det man vill ha hjälp med varierar från kund till kund. Alltså är det fullt naturligt att prissättningen för de olika tjänsterna ser olika ut beroende på omfattning och förutsättningar. Branschen “trädgårdsarbete” och de tjänster som erbjuds är väldigt omfattande. En vanlig missuppfattning är att det innefattar att kratta lite löv, klippa en mindre häck och gräsmatta på en hustomt. Men tjänsterna varierar oerhört mycket i både krav på kompetens och komplexitet som för exempelvis: beskärning av fruktträd och övriga träd, plattsättning, altanbygge, avancerad trädfällning, trädgårdsdesign och anläggning av gångar. Men det är ju också så att uppdragets storlek inte är det enda som påverkar prissättningen. Sker arbetet kontinuerligt eller om det är ett engångsuppdrag spelar det också roll. Ska tjänsterna utföras kontinuerligt kan man ofta få ett paketpris eller en abonnemangsform som är rabatterade.

När det kommer till akuta uppdrag som exempelvis ett träd som fallit över väg eller el-ledning förändras prisbilden något. Ofta täcker hem -och olycksfallsförsäkringar dessa kostnader.

Trädfällning – prissättning

De flesta som äger hus och mark har svårt att uppskatta vad ett marknadsmässigt och rimligt pris för trädfällning är. Och det är inte alls så konstigt då det är flera parametrar att ta i beräknande i prissättningen. Ett enkelt sätt att själv bilda sig en uppfattning om priset är: ju högre risk det är att ta ned trädet, desto högre är kostnaden. Står trädet exempelvis nära en bostad eller intill en elledning eller nära andra byggnader så bedöms risken som högre än om det skulle stå trädet fritt. Att fälla ett träd är ibland betydligt svårare och mer komplext än vad man kan tro vilket gör att då tar längre tid. Trädfällaren vill precis som du att jobbet inte skall ta längre tid än nödvändigt men det måste gå säkert och fackmannamässigt till. I offerten får du därför uppskattad tid på hur lång tid jobbet tar att utföra som tas med i prissättningen.

Möjligheten till rut -eller rotavdrag

En del av de tjänster som trädgårdsmästare och trädfällare utför ger rätt till rutavdrag eller rotavdrag. Avdragen är en skattesubvention vilket gör att tjänsterna blir billigare för dig. Rutavdraget ger dig 50% avdrag på hela arbetskostnaden upp till ett visst belopp. Är du under 65 år har du rätt till avdrag på upp till 25 000 kronor per person och år. Är du över 65 år har du rätt till avdrag på upp till 50 000 kronor per person och år. Rotavdraget ger dig avdrag om 30 procent på arbetskostnaden. Oavsett ålder har du rätt till 50 000 kronor per år och person. Följande lista visar vad som ger dig rätt till rotavdrag och rutavdrag:

3540

Trädfällning
Utförda uppdrag

5623

Häckklippning
Utförda uppdrag

7850

Stenläggning
Utförda uppdrag

5312

Gräsklippning
Utförda uppdrag