Offert skogsavverkning

Vi jobbar över hela Sverige

Skogsavverkning.

Skogsavverkning eller avverkning är de termer som används när man hugger ner skog. Det finns tre olika typer av skogsavverkning; första gallring, andra gallring och slutavverkning. Första gallringen Detta utförs nrä skogen fortfarande är ganska så ung. De träd som avverkas särskiljer sig från resten av beståndet eller är skadade. Vi denna tidpunkt och steg utförs även detta moment för att säkerställa att de bästa stammarna får växa ifred. Andra gallringen Vid detta moment förfinar man den första metoden och sker när skogen växt till sig ännu mer.

Det är ett led för att uppnå god tillväxtmiljö och säkerställa att träden håller sig friska. Slutavverkningen Beroende på hur markens produktionsförmåga ser ut så sker slutavverkningen inom ett tidsspann av 45-100 år och detta då enligt skogsvårdslagen. Under denna tid har träden fått växa till sig till den omfattning och kvalité som man eftersträvat i det två första etapperna. Nu tar man ned hela det återstående skogsbeståndet och fraktar iväg det för förädling. Man planterar nu ny skog på det avverkade skogsområdet och på så sätt hålls det ett naturligt kretslopp som medverkar till en sund skogsutveckling trots människans påverkan. Innan skogsavverkningen påbörjas måste man säkerställa att rätt bestånd avverkas och en del träd kan behöva sparas i viltvårdande syfte.

Absolut, det är inga problem alls.

Det är väldigt svårt att uppskatta ett ungefärligt pris då alla situationer är olika.

100% gratis. Du kommer få förslag från flera olika företag, du väljer sedan det företaget du tycker känns bäst.